આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ
ગુજરાતી આવૃત્તિ

Office Bearers


Shri Bhupendra Patel
Shri Bhupendra Patel

Hon'ble Chief Minister, Government of Gujarat

FacebookTwitter
Shri Rajendra Trivedi

Hon'ble Minister, Government of Gujarat

FacebookTwitter
Shri Kamal Dayani (IAS)
Shri Kamal Dayani (IAS)

Additional Chief Secretary, Revenue Department

Shri Swaroop P., IAS
Shri Swaroop P., (IAS)

Commissioner of Relief and Secretary (I/C),
Revenue Department

Welcome to Commissioner of relief


રાહત કમિશનરની નીતિ ઘડતર, નીતિનો અમલ, મહત્વના નિર્ણયો લેવા, બચાવ અને રાહતના કાર્યોમાં ચાવીરૂપ ભૂમિકા છે.

રાહત કમિશનર તરીકે કુદરતી અને માનવસર્જિત આપત્તિઓમાં અસરગ્રસ્ત લોકોને રાહતની રાજય સ્તરે દેખરેખ અને માર્ગદર્શન આપવા તથા રાહત બચાવ કાર્ય માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરો, જિલ્લા કલેકટરો અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ સાથે સરકારને જોડતી કડીરૂપ ભૂમિકા ભજવે છે.

Learn More

Photo Gallery


View all Photos

What's New ?
Crisis & Help Lines
  • SEOC1070
  • District EOC1077
  • Medical, Police, Fire108