ગુજરાતી આવૃત્તિ

Office Bearers


 Shri Vijay R. Rupani
Shri Vijay Rupani

Hon'ble Chief Minister, Government of Gujarat

FacebookTwitter
Shri Nitin Patel
Shri Nitin Patel

Hon'ble Deputy Chief Minister, Government of Gujarat

Shri Kaushikbhai J. Patel
Shri Kaushikbhai J. Patel

Hon'ble Minister, Government of Gujarat

Shri Pankaj Kumar (IAS)
Shri Pankaj Kumar (IAS)

Additional Chief Secretary, Revenue Department

Shri Harshadkumar R. Patel (IAS)
Shri Harshadkumar R. Patel (IAS)

Commissioner of Relief and Ex-Officio Additional Secretary to Revenue Department

Welcome to Commissioner of relief


રાહત કમિશનરની નીતિ ઘડતર, નીતિનો અમલ, મહત્વના નિર્ણયો લેવા, બચાવ અને રાહતના કાર્યોમાં ચાવીરૂપ ભૂમિકા છે.

રાહત કમિશનર તરીકે કુદરતી અને માનવસર્જિત આપત્તિઓમાં અસરગ્રસ્ત લોકોને રાહતની રાજય સ્તરે દેખરેખ અને માર્ગદર્શન આપવા તથા રાહત બચાવ કાર્ય માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનરો, જિલ્લા કલેકટરો અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓ સાથે સરકારને જોડતી કડીરૂપ ભૂમિકા ભજવે છે.

Learn More

Photo Gallery


View all Photos
What's New ?
Crisis & Help Lines
  • SEOC1070
  • District EOC1077
  • Medical, Police, Fire108